Καραφέρης Ε.Π.Ε. - Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Καραφέρης Ε.Π.Ε. - Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

 

Εταιρικά Στοιχεία

Δραστηριότητα: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ

Διεύθυνση: 3ο χλμ Λαμίας - Αθηνών

Τ.Κ.: 35100

Πόλη: Λαμία

Τηλέφωνο: 2231093893

ΑΦΜ: 999691753

ΔΟΥ: Λαμίας

 

Οικονομικά Στοιχεία

ισολογισμός 2019 της εταιρείας Καραφέρης Ε.Π.Ε. - Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ισολογισμός 2019

ισολογισμός 2018 της εταιρείας Καραφέρης Ε.Π.Ε. - Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ισολογισμός 2018

ισολογισμός 2017 της εταιρείας Καραφέρης Ε.Π.Ε. - Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ισολογισμός 2017

ισολογισμός 2016 της εταιρείας Καραφέρης Ε.Π.Ε. - Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ισολογισμός 2016

ισολογισμός 2015 της εταιρείας Καραφέρης Ε.Π.Ε. - Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ισολογισμός 2015

ισολογισμός 2014 της εταιρείας Καραφέρης Ε.Π.Ε. - Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ισολογισμός 2014

ισολογισμός 2013 της εταιρείας Καραφέρης Ε.Π.Ε. - Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ισολογισμός 2013

ισολογισμός 2012 της εταιρείας Καραφέρης Ε.Π.Ε. - Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ισολογισμός 2012